ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Ελληνική γλώσσα, στην διαχρονική ιστορία, δημιουργία και εξέλιξή της, είναι για τους Έλληνες  ζωντανή συνείδηση και έκφραση, εθνική ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, μνήμη και το αδιάσπαστο νήμα που συνδέει  τον σημερινό ελληνισμό με τις πρωτοπηγές του Ομηρικού και Μυκηναϊκού κόσμου.

Διαπλέοντας τον πολυκύμαντο ιστορικό χρόνο, η Ελληνική Γλώσσα κατόρθωσε να διατηρήσει την συνέχεια και την πλούσια καρποφορία της διαδοχικά στο κλασικό και οικουμενικό πλαίσιο της Αρχαιότητας και αργότερα στο πλαίσιο της χιλιόχρονης Βυζαντινής αυτοκρατορίας και του Νέου Ελληνισμού.

Ταυτισμένη με τα ανθρωπιστικά οικουμενικά ιδεώδη και την κλασική κληρονομιά, δεν είναι μόνο εθνική αλλά και παγκόσμια κληρονομιά. Ο θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας είναι γι’ αυτό εθνικό παλλάδιο και παρακαταθήκη για τους Έλληνες αλλά και πολύτιμη πνευματική κληρονομιά για ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η μελέτη της σ’ ολόκληρη την διαχρονικότητά της, η διαφύλαξή της μέσα στον σημερινό κόσμο και η παραγωγή, η καλλιέργεια και η προβολή της συνιστούν για τους Έλληνες πρωταρχικό καθήκον για την παιδεία, τον πολιτισμό, την νέα δημιουργία και την αδιάσπαστη εθνική και πολιτιστική συνέχεια και ταυτότητα.

Αποτελεί όμως ταυτόχρονα  για ολόκληρο τον κόσμο διαφύλαξη μιας μοναδικής κληρονομιάς και πολύτιμη κοινωνία με τον πολιτιστικό πλούτο και τα οικουμενικά ανθρωπιστικά ιδεώδη που αντιπροσωπεύει και τα οποία είναι τόσο επίκαιρα μέσα στον σημερινό κόσμο.

ΣΚΟΠΟΣ

• Η πέραν πάσης πολιτικής τοποθετήσεως διαφύλαξη, προαγωγή και διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας ως και η αποτροπή κάθε βιαίας παραποιήσεως του λεκτικού και συντακτικού περιεχομένου της.

• Η κατάδειξη της συνεχείας της Ελληνικής Γλώσσας και της συμβολής της στον παγκόσμιο πολιτισμό με αναγωγή στις πηγές.

• Η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων και ιδιαίτερα της νεολαίας, όσον αφορά εις την αξίαν και τον οικουμενικό χαρακτήρα της Ελληνικής Γλώσσας, καθώς και τους κινδύνους που διατρέχει.

• Η διαφύλαξη της ιστορικής ορθογραφίας και της παραδοσιακής γραφής της Ελληνικής Γλώσσας.

• Η ενίσχυση κάθε προσπάθειας για την εκμάθηση και διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας σε χώρες της αλλοδαπής.

• Η μέριμνα για την ενεργοποίηση του ισχύοντας νόμου περί αναγραφής όλων των επιγραφών στην Ελληνική Γλώσσα και η αποτροπή της χρήσεως ξενικών λέξεων και όρων, ιδίως στα διδακτικά βιβλία.

ΣΤΟΧΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ έχει στόχο την ευαισθητοποίηση φορέων και μεμονωμένων ατόμων που μπορούν να συμβάλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή και διάδοση του ελληνικού λόγου. Καθήκον όλων μας και ιδιαίτερα των νέων είναι η σωστή χρήση της γλώσσας μας για την πρόσβαση στην γνώση, που αποτελεί την ισχυρότερη δύναμη για την επιβίωση του γένους και του πολιτισμού μας.

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ ΕΡΜΗΣ

ΤΕΥΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δείτε τα τελευταία μας νέα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 24.02.2024

Η Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά, ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού “Μέγας Αλέξανδρος” μετά την επιτυχή εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν για έκτη […]

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ- Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Γράφει ο Ιωάννης Γ. Κουλούρης Δρ Μηχ/γος –  Ηλ/γος Ε.Μ.Π. Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Γ.Κ. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί οι πρόγονοί μας, αρχαίοι, κλασικοί, βυζαντινοί […]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Την 7η Ιουλίου και ώρα 19.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Κ. Καρκανιά.

Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1. Ενημέρωση για την παράταση ισχύος του Δ.Σ.
2. Ενημέρωση για την κατάσταση του Σωματείου ενώπιον Αρχών και Τραπεζών.
3. Ενημέρωση για τα οικονομικά του Σωματείου.
4. Ενημέρωση για την ιστοσελίδα.
5. Ενημέρωση για την κατάσταση του αρχείου του Σωματείου.
6. Απόφαση για έναρξη των δράσεων που έχουν ήδη συζητηθεί.